You are here: Home >Archive for the ‘ละลายพฤติกรรม’ Category

กิจกรรมสัมมนาพัทยา

วิทยากร กิจกรรมสัมมนา เป็นการละลายพฤติกรรม ของ สำนักงาน กคศ (กระทรวงศึกษาธิการ) จำนวน 200 ท่านครับ เริ่ม 9.oo น. – 15.00 น. จำนวน 200 ท่าน เป็นการ รวมของทั้งสำนักงาน มีตั้งแต่ อายุ 27 – 52 ปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ภายในองค์กร การสื่อสาร ซึ่งกันและกัน การพัฒนาตนเอง ให้ มีศักยภาพมากขึ้น ที่ โรงแรมเอเซีย พัทยา  

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

วิทยากรละลายพฤติกรรม

บ.DFC จำนวน 60 ท่าน ครับ พัฒนาศักยภาพ สร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม ลดความขัดแย้ง ทุกท่านจบด้วยความประทับใจครับ รับจัดสัมมนา และเป็นการทำกิจกรรม ริมทะเลที่สนุกกันมากทีเดียว รับจัดอบรมสัมมนา

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

สัมมนาต้นผึ้งรีสอร์ทสวนผึ้ง

กลุ่มสัมมนา จาก บ.มีทรัพย์ครับ กิจกรรม ละลายพฤติกรรม ที่ได้ทุกอารมณ์ ช่วงเปิดใจ เป็นช่วงที่ซึ้งและกินใจกันมาก 40 ท่าน วันที่ 7/06/57

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

บ.ศรีพลัง.จำกัด24-25/05/57

 บ.ศรีพลัง เป็นการจัดกิจกรรม ละลายพฤติกรรม ที่เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น เน้นไปที่เพิ่ม ความสามัคคี เนื่องจาก บ.มีหลายสาขา และ พนักงาน ไม่ค่อยได้ พบป่ะกัน ทางวิทยากรจึงตีกรอบ ปัญหา เพื่อให้ช่วยกันแก้ปัญหา และ ทำงานเป็นทีม ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

บริษัท js สตีล (มหาชน) จำนวน 100 ท่านครับ 3 วัน 2 คืน ทุกท่านสนุกสนานกันมาก ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สามัคคี น่าชื่นใจมากครับ @ ปราณบุรี รีสอร์ทริมทะเล

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ปัจฉิมนิเทศ รร.บ้านลาดวิทยา จำนวน 200 ท่าน เป็นปีที่ 3 ครับ

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

เทศบาล_บ้านทุ่ม

กิจกรรมละลายพฤติกรรมเทศบาลบ้านทุ่ม ขอนแก่น จำนวน 120 ท่าน ที่ ลีลาวลัย รีสอร์ทเขาใหญ่ เป็นกิจกรรมที่สนุก ได้ความรู้ และ จัดเลี้ยงได้ดีมากครับ

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

วิทยาลัยเทคนิคทางทะเล

กลุ่มสัมมนา ละลายพฤติกรรม วิทยาลัยเทคนิคทางทะเลแห่งเอเซีย จำนวน 80 ท่านครับ ที่ ปรานบุรี ซี ฮิลล์

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

นศ.ปโทราม300คน

เป็นการปฐมนิเทศ นักศึกษา รามคำแหง 4 จังหวัด จำนวน 300 ท่านครับ จุดประสงค์ต้องการให้ ทุกคนได้รู้จักกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน ให้เป็นสังคมขนาดใหญ่               ชมภาพต่อ

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ละลายพฤติกรรมบ.CTC

แบ่งออกเป็น 2 รุ่นครับ รุ่นละ 60 ท่าน เน้นความสามัคคี จิตสำนึกรักองค์กร

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

โรงงานข้าวมาบุญครอง

กิจกรรม ละลายพฤติกรรม เน้นความสามัคคี ของ โรงงานข้าวมาบุญครอง สีคิ้วครับ

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

เกมต่างๆจากหลายประเทศ

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ละลายพฤติกรรมบ.ซูมิโตโม่

เป็นการเข้าค่าย ของกลุ่มทูตโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ของบริษัท ซูมิโตโม่ ครับ กิจกรรมเน้นกล้าคิดกล้าแสดงออก และ สามารถนำไปพัฒนาให้กับน้องๆในโครงการอื่นได้ครับ  

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ละลายพฤติกรรมบ.ดีนีรี่

จัดละลายพฤติกรรม ที่ ระยองรีสอร์ท จำนวน 50 ท่านครับ เน้นกลุ่มสัมพันธ์ ภายในองค์กร เปิดใจ ระหว่าง ผู้บริหารกับพนักงาน ละลายพฤติกรรม กิจกรรมสัมมนา  

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ละลายพฤติกรรม

กิจกรรม ละลายพฤติกรรม จัดโดย กลุ่ม วิทยากร มืออาชีพ ที่ผ่านประสบการณ์ มากว่า 15 ปี  กิจกรรมเน้นสนุกสนาน เพื่อเปิดหัวใจ ของผู้เข้าร่วมสัมมนาให้รู้สึก เต็มที่กับกิจกรรม จนเป็นตัวของตัวเอง จากนั้นจึงค่อยแบ่งทีม และ มีกิจกรรม ตลอดในการสัมมนา เพื่อ ละลายพฤติกรรม ให้ตรงประเด็น และ สอดแทรก หัวข้อที่ต้องการให้ บุคลากร ในองค์กร รับรู้ เช่น สำนึกรักองค์กร แบ่งการทำงานเป็นทีม คิดให้แตกต่าง สร้างสรรค์ ใน สิ่งที่ทำ พร้อม กิจกรรม สูงสุดคืนสู่สามัญ

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS