You are here: Home >Archive for the ‘ละลายพฤติกรรม’ Category

ปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ปัจฉิมนิเทศ รร.บ้านลาดวิทยา จำนวน 200 ท่าน เป็นปีที่ 3 ครับ

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

เทศบาล_บ้านทุ่ม

กิจกรรมละลายพฤติกรรมเทศบาลบ้านทุ่ม ขอนแก่น จำนวน 120 ท่าน ที่ ลีลาวลัย รีสอร์ทเขาใหญ่ เป็นกิจกรรมที่สนุก ได้ความรู้ และ จัดเลี้ยงได้ดีมากครับ

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

วิทยาลัยเทคนิคทางทะเล

กลุ่มสัมมนา ละลายพฤติกรรม วิทยาลัยเทคนิคทางทะเลแห่งเอเซีย จำนวน 80 ท่านครับ ที่ ปรานบุรี ซี ฮิลล์

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

นศ.ปโทราม300คน

เป็นการปฐมนิเทศ นักศึกษา รามคำแหง 4 จังหวัด จำนวน 300 ท่านครับ จุดประสงค์ต้องการให้ ทุกคนได้รู้จักกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน ให้เป็นสังคมขนาดใหญ่               ชมภาพต่อ

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ละลายพฤติกรรมบ.CTC

แบ่งออกเป็น 2 รุ่นครับ รุ่นละ 60 ท่าน เน้นความสามัคคี จิตสำนึกรักองค์กร

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

โรงงานข้าวมาบุญครอง

กิจกรรม ละลายพฤติกรรม เน้นความสามัคคี ของ โรงงานข้าวมาบุญครอง สีคิ้วครับ

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

เกมต่างๆจากหลายประเทศ

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ละลายพฤติกรรมบ.ซูมิโตโม่

เป็นการเข้าค่าย ของกลุ่มทูตโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ของบริษัท ซูมิโตโม่ ครับ กิจกรรมเน้นกล้าคิดกล้าแสดงออก และ สามารถนำไปพัฒนาให้กับน้องๆในโครงการอื่นได้ครับ  

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ละลายพฤติกรรมบ.ดีนีรี่

จัดละลายพฤติกรรม ที่ ระยองรีสอร์ท จำนวน 50 ท่านครับ เน้นกลุ่มสัมพันธ์ ภายในองค์กร เปิดใจ ระหว่าง ผู้บริหารกับพนักงาน ละลายพฤติกรรม กิจกรรมสัมมนา  

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ละลายพฤติกรรม

กิจกรรม ละลายพฤติกรรม จัดโดย กลุ่ม วิทยากร มืออาชีพ ที่ผ่านประสบการณ์ มากว่า 15 ปี  กิจกรรมเน้นสนุกสนาน เพื่อเปิดหัวใจ ของผู้เข้าร่วมสัมมนาให้รู้สึก เต็มที่กับกิจกรรม จนเป็นตัวของตัวเอง จากนั้นจึงค่อยแบ่งทีม และ มีกิจกรรม ตลอดในการสัมมนา เพื่อ ละลายพฤติกรรม ให้ตรงประเด็น และ สอดแทรก หัวข้อที่ต้องการให้ บุคลากร ในองค์กร รับรู้ เช่น สำนึกรักองค์กร แบ่งการทำงานเป็นทีม คิดให้แตกต่าง สร้างสรรค์ ใน สิ่งที่ทำ พร้อม กิจกรรม สูงสุดคืนสู่สามัญ

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

กระทรวงวัฒนธรรม150ท่าน

เป็นการจัดสัมมนารูปแบบใหม่ครับ เริ่มที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ แล้วไปต่อกันที่ เกาะทะลุประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 150 ท่าน เน้นกลุ่มสัมพันธ์ พัฒนา ความสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกท่านสนุกและสร้างความสนิทสนม7-9 กันยายน 56

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

กระทรวงพัฒนาสังคม

ทำกิจกรรม ที่ ตะนาวศรีรีสอร์ท ปราณบุรีครับ ประมาณ 30 ท่าน 22-24 สิงหาคม 56 กิจกรรมเน้นไปที่ต้องการให้สนิทสนมกันมากขึ้น เพิ่มความสามัคคี พร้อมพักผ่อนไปด้วยในตัว             ชุมภาพต่อ

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

กิจกรรมสัมมนา

สัมมนาบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด จำนาวน 30 ท่าน ที่ปราณบุรี ซี ฮิลล์ เป็นการสรุปยอดขาย ที่ต้องพัฒนากันต่อครับ

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

กิจกรรมบ.บางกอกเมทัล

กิจกรรม ละละายพฤติกรรม  40 ท่านที่ ปราณบุรี ครับ พัก 3 วัน 2 คืน ประทับใจกันมากทีเดียวครับ

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

รับจัดกิจกรรม

กลุ่มเที่ยวถิ่นไทย รับจัดกิจกรรม สัมมนา ละลายพฤติกรรม แนวใหม่ ทันสมัย ด้วยประสบการณ์ อันหลากหลาย มากกว่า 200 บริษัท พร้อม ทีมวิทยากรมืออาชีพ เปลี่ยนการท่องเที่ยวให้เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักองค์กร กล้าแสดงออก และ การทำงานเป็นทีม  Team Building Walk Rally กิจกรรม พิเศษ ร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมกิน(ทำอาหารตาม กฎ กติกา สูงสุดคืนสู่สามัญ)  

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS